Cung cấp xác thực văn bằng chứng chỉ online
Để đăng ký cấp bản sao trực tuyến, người sử dụng thực hiện các bước sau:
    Bước 1: Đăng ký tài khoản

    Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng  VÀO ĐÂY để đăng ký

    Bước 4:Tra cứu hồ sơ cần đăng ký cấp bản sao
    Bước 6:Đợi kết quả phản hồi từ đơn vị cấp bản sao
    Bước 7:Nhận bản sao (tại đơn vị cấp bản sao hoặc qua đường Bưu Điện)